Idag har vi styrelsemöte i Föreningen Norden Uddevalla.