Föreningen Nordens styrelse Uddevalla.

Ordf.             Alf Gillberg            Södergatan 17 D       45140  Uddevalla

0701612801     [email protected]

V.Ordf.         Kjell-Olav Kristiansen          Skredsviks Anneröd 220 45195 Uddevalla

0707241839     [email protected]

Kassör             Gull-Britt Kristiansen Johansson                    Skredsviks  Anneröd 220 45195 Uddevalla

0700155488     [email protected]

Sekreterare     Benthe Foss Claesson             Lördagsvägen 31     45163    Uddevalla

0522-75688      0733705570     [email protected]

Övriga styrelseledamöter:

Jan Lund        Båröd  Trättarekullen  375      45196   Uddevalla

0522-644416       0704864662       [email protected]

Bengt Bengtsson    Skredsviks Bua    201       45197  Uddevalla

0522-641082       0705520732      [email protected]

Marina Lund Askolda            Båröd  Trättarekullen  375      45196   Uddevalla

0522-644416        0793351405        [email protected]

Ulf Ottgård       Flatön 130       47491 Ellös

0304-55361        0705647165