Föreningen Nordens profil- och kärnverksamhet

Vår generalsekreterare Bo Andersson skriver bl.a.

Föreningen Nordens arbete har präglas av det stora engagemanget för

– de nordiska invånarnas inbördes goda relationer och känsla av samhörighet
– deras kunskap om varandra
– deras förutsättningar och villkor att kunna bo, arbeta, studera, bilda familj, känna       trygghet, handla, samarbeta och ha utbyte i Norden och med varandra
– deras folkliga självstyre, dialog, delaktighet och deltagande – nordisk demokrati
– deras behovstillfredsställelse – välfärd
– deras upplevelse att må bra – välbefinnande, hälsa, glädje, lycka
– deras samarbeten och utbyten både vad gäller trivsel och nytta, både inåt och utåt Norden
– stöd och utveckling av folkbildningen, kultur- och föreningslivet
staternas och kommunernas fortsatta samarbeten och utbyte kring fred och säkerhet, hållbar utveckling, deras integrations- och vänortsarbete, som på sikt kan skapa materiella och rättsliga förutsättningar för ett möjligt framtida förbundsstaten Norden