Uddevalla

Om föreningen

Vi var den första lokalavdelningen i Sverige som startade ett vänortsutbyte. Det var med Thisted i Danmark 1939. I samband med 60-årsjubileet gav föreningen ut en bok . Efter andra världskrigets slut var föreningen naturligtvis stark. I Uddevalla fanns flera journalister, författare och poeter som var varma anhängare till Nordismen. Här kan du läsa mer om styrelsen.

Jeanna Otterdahl skrev: ”Vindarna drar genom Norden med en hög och frisk melodi. Fosterlandet är större än landet du föddes i”

En dansk initiativtagare skrev: ”Gränserna mellan våra nordiska länder suddades ut. Vi fick passfrihet och nordisk arbetsmarknad.”

Vi har en stark vänortskedja med alternerande vänortsbesök vartannat år. Vänorterna är Thisted, Danmark, Skien, Norge, Mosfellsbaer, Island, Loimaa, Finland samt Johvi, Estland.

Dessutom har vi vänortsförbindelser med Okazaki, Japan, och North Ayrshire i England.

Lokalavdelningens program består av föredrag, Nordiskt Gästabud i mars och Kura skymning i november med mera. Distriktet anordnar dessutom trevliga resor och andra möten som alla är välkomna att delta i.

Styrelsen gör ett utskick till alla medlemmar inför årsmötet och sedan finns uppgifter om aktiviteter i Nytt från Norden, som sändes ut i distriktet.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.